Bevezető

Ez a tájékoztató a Roberto Cukrászda tulajdonosa a Sweet World Bt. által üzemeltetett internetes webshopban történő vásárlás  feltételeit tartalmazza.

Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, hogy rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

Amennyiben igénybe veszi az weboldalunk szolgáltatásait és a Roberto Cukrászda webshopba rendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a feltételeket.

A Roberto Cukrászda. fenntartja a jogot,
hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási
feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben
ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Roberto Cukrászda. és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (cég) – továbbiakban: megrendelő – között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendelő a Pénztár oldalon a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a vásárlás feltételeit.

Általános tudnivalók

A megrendelések feladása a Roberto Cukrászda webshopjába kizárólag elektronikus úton lehetséges, az interneten keresztül a www.robertocuki.hu webcímen.

Telefonon, e-mail-ben, levélben leadott rendeléseket a webshopban nem áll módunkban elfogadni.

A megrendelésekről elektronikus úton visszaigazolást küldünk.

A Roberto Cukrászda  az adatok valódiságát ellenőrizheti. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül – a vételár kiegyenlítése előtt bármikor – elállhat.

Regisztráció

Webshopban a vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

Rendeléskor az azonosító adatok megadására, a szállítási és számlázási adatok (szállítás esetén)kitöltésekor kerül sor. A hiányosan, pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. A rendelések csak a közölt feltételek együtt érvényesek. Amennyiben a megrendelő hibás e-mail címet adott meg, mi telefonon felvesszük vele a kapcsolatot. Ha a telefonszám is hibás akkor elállunk a teljesítéstől. Amennyiben az irányítószám vagy a cím helytelen kitöltése miatt a szállítási díj módosul, akkor azt a végösszeghez terheljük.

Árak

Az webshopban feltüntetett árak az érvényes bruttó fogyasztói árak.

Előfordulhat azonban,
hogy technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webshopban, vagy a
megrendelt áru a már meglévő készletből nem teljesíthető, ebben az
esetben az áru elküldése előtt egyeztetés céljából telefonon (vagy
e-mailben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük
érvényesnek.

Amennyiben valamely rendelés – bármilyen okból – módosul,
összevonásra kerül egy másikkal, a módosított rendelésre a módosítás
időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Fizetési módok

       A megvásárolt áru(k) kifizetése kétféle módon történhet:

 • Készpénzzel, bankkártyával az áru átvételekor

 • Bankkártyával a honlapon

Szállítási körzetek

Jelenleg az alábbi területekre vállalunk  házhoz szállítást:

Tatabánya Kossuth Lajos utca 85. +20km (esküvői szállítás +40km)

20km-en kívüli, cím nélküli, helyrajzi számra vagy személygépjárművel nehezen megközelíthető címre szállítást kérni jelenleg nem lehet.

Amennyiben mégis megtörténik a rendelés úgy a vásárlót tájékoztatjuk telefonon vagy e-mailben a rendelés törléséről 24 órán belül

Egyéb 

 • 30 000 Ft feletti megrendelés felett előleg fizetése szükséges, amelyet utalni is lehet
  Sweet World Bt. 63200133-14892356

 • Rendelés elküldése után a visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelt torta árát és az egyéb költségeket

 • Amennyiben 24 órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt kérjük keresse kollégáinkat az alábbi telefonszámon:0634785000

 • A torták árai csomagolást nem tartalmaznak, a sütemények csomagolási díjat tartalmaznak!

 • Szállításkor a doboz ára hozzáadódik a rendelés összegéhez, de lehetőség van átvételkor kivenni a terméket a dobozból, így az nem kerül felszámításra

 • A normál tortadoboz ára 500 Ft/db, nagy (szélesebb mint 30 cm), vagy magas(magasabb mint 18cm) torta  esetén extra méretű dobozra van szükség, ennek ára 1000ft

A Sweet World Bt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

I. A szerződő felek

Eladó: Sweet World Bt.

Vevő: A Sweet World Bt. által üzemeltetett weboldalon felsorakoztatott termékek megrendelője, vásárlója.

Weboldal: A Sweet World Bt. által, a www.robertocuki.hu címen üzemeltetett weboldal.

Termékek: A Weboldalon található cukrászati termékek és kiegészítők.

Ptk.:A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Kormányrendelet: A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet

II. Üzemeltető (eladó) adatai:

Név: Sweet World Bt.

Székhely: 2800 Tatabánya Kossuth L. út  89 .

Adószám:21869781-2-11

Elektronikus elérhetőség: info@robertocuki.hu

Telefon: 0634785000

Mobil: 06703162460

III. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között
cukrászati termékek elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra és
egyéb kiegészítő termékek adásvételére terjed ki.

A jelen üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal külön megállapodásban eltérhetnek.

A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó
által üzemeltetett weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Vevő által
megrendelt cukrászati termék(ek) elkészítését.

IV. A megrendelhető Termékek bemutatása és megrendelése

Az Eladó a weboldalon online megrendelési felületet biztosít a Vevő részére,
amely megrendelési felületen az Eladó a termékeket megrendelésre
kínálja fel a weboldal látogatói számára. A Vevő az online felületen
tudja a termékeket megrendelni, majd készpénzzel tudja a termékek
ellenértékét kiegyenlíteni a megrendelt termékátvételével egy időben, az
eladó telephelyén, cukrászdájában.

Amennyiben a Vevő által megrendelni kívánt termék az
Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető vagy
elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a
megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Vevőt elektronikus
levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb
forrásból nem tudja beszerezni a Vevő által megvásárolni kívánt
terméket, az Eladót emiatt felelősség nem terheli.

A megrendelt termékek jellemzőit a Vevő az adott termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

V. A szerződés létrejötte

Az Eladó és a Vevő között a szerződés a weboldalon a “Megrendelés küldése” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

VI. Az árajánlat és a szolgáltatás díja

A weboldalon az egyes termékek részletes jellemzése
és fotója mellett megtalálható a termékek vételára. A feltüntetett
vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó
összegét tartalmazza.

VII. A megbízástól való elállás

A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Vevő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Vevő – a Korm. rendelet 5. § c) pontja értelmében a szerződéstől való elállásra cukrászati termék vonatkozásában nem jogosult.

Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdés alapján a Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállási
jog. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladót az elállásról
haladéktalanul értesíteni.

A Vevő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag a nem
cukrászati termék(ek) vonatkozásában az árú átvételét megelőzően
gyakorolhatja.

VIII. A megbízás teljesítése és a fizetés

A megrendelt Terméket a Vevő az Eladó weboldalán kiválasztott módon veszi át és átvételkor a rendelésben vállalt fizetési módon egyenlíti ki annak ellenértékét.

Személyes átvétel a Sweet World Bt. . cukrászdájában (2800 Tatabánya, Kossuth u. 85.) a megrendelés leadásakor megjelölt időpontban.

A megrendelés alapján fizetendő végösszeget  a megrendelés összesítőjét és minden költséget a visszaigazoló elektronikus levél  tartalmazza.

A számlát vagy nyugtát a Vevő az átvételkor kapja meg.

IX. Minőségi kifogás és szavatosság

Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított termékekre.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik
(pl.: külső sérülés), a Vevő a kifogását a termék átvételével
egyidejűleg köteles közölni az Eladóval vagy annak megbízottjával.

Amennyiben a termékkel szembeni minőségi kifogás a termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vevő legkésőbb a termék átvételétől számított 12 óráig jelezheti az Eladónak.

Ha a megrendelt termék hibás, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben
az Eladó a hibás termeket azonos termékre kicserélni nem tudja, úgy a
Vevő választásától függően az Eladó a megrendelt terméket másik
termékkel helyettesítheti, vagy a vételárat a Vevő részére
visszatérítheti.

Az cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a gyümölcsből,
diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmaz(hat)nak. Az
ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó tájékoztatja továbbá a Vevőt, hogy az cukrászati termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaz(hat)nak!

X. Kártérítési felelősség

Az Eladó kizárja a felelősségét a termék késedelmes elkészítéséből és leszállításából eredő, a megrendelés értékét meghaladó kár tekintetében.

Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő termék hibás működéséből származó kár tekintetében.
A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ebben az esetekben a
Vevő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával
szemben érvényesítheti.

XI. Adatvédelem

Az Eladó Vevőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni,
az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, valamint saját
termékei és szolgáltatásai népszerűsítéséhez használhatja fel, az
adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra
semmilyen formában nem továbbíthatja.

XII. A cukrászati termékek eltarthatósága

Az cukrászati termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Vevő kötelezettsége.

Hűtött tárolás mellett (+5°C alatt) a cukrászati termékek az átvételt követő 24-48 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak.

XIII. Záró rendelkezések

A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja az üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

Tájékoztatás a termékeink allergén tartalmáról!

Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek:

 1. Glutént tartalmazó gabona: búza(liszt): szinte minden termékben megtalálható, kivéve: gesztenyeszív, gesztenyepüré, makaron, paleo szelet, mentes sütemények és torták, gyümölcsfagylaltok és jégkásák valamint a shake.

 2. Tojás. szinte minden termékben megtalálható, kivéve: gesztenyeszív, gesztenyepüré, gyümölcsfagylaltok, vegán termékek, jégkása és shake.

 3. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt): szinte minden termékben megtalálható, kivéve: puncs szelet, piskóta rolád, gyümölcsfagylaltok, jégkása

 4. Diófélék, és az azt tartalmazó termékek:(az alábbi lista tartalmazza:

5. Mandula: marcipánfigurák, marcipános torták, makaron, raffaello fagylalt, mandulás eszterházy, mentes termékek

6. Mogyoró: mogyoró és snickers fagylalt, mogyoró- krémes szelet, kinder bueno, rocher torta, mogyorós elnevezésű sütemények,  nutella fagyi, nutella.

7. Dió: diós eszerházy, diós zserbó, diós elnevezésű sütemények, somlói galuska, rumosdió fagylalt.

8. Pisztácia: pisztácia fagylalt, pisztáciás sütemények

Szezámmag: szezámos pogácsa, szezámos rúd.

Amennyiben további kérdés merül fel, kérje eladóink vagy a tulajdonos segítségét!

Tatabánya 2024 Március 12.

Reinhardt Róbert

Üzletvezető, tulajdonos

Roberto Cukrászda